woensdag 13 juni 2012

Leraar is lastige kostenpost

NRC Handelsblad 1 oktober 2011


Nieuwe verkiezingen naderen. Een mooie kans voor politieke partijen om ons onderwijs weer op het rechte spoor te krijgen. Dat vraagt echter wel om lef en een fundamentele modernisering van het onderwijs die haar ontdoet van de dwalingen van de afgelopen twintig jaar.

Ooit bloeide onze onderwijscultuur, maar sinds de jaren negentig is ons onderwijs ernstig aangetast door slecht doordachte vormen van didactiek, zoals Het Nieuwe Leren en het Competentiegericht onderwijs. In deze onderwijsconcepten hebben leerlingen nauwelijks les en moeten ze hun eigen leervragen formuleren. Het aanleren van kennis is daarbij nauwelijks meer van belang - informatie kunnen leerlingen immers wel op internet opzoeken. De docenten zijn getransformeerd tot leerprocesbegeleider en mental coach, als ze ├╝berhaupt al een rol hebben, want de leerlingen dienen ook zelf hun begeleidingsbehoefte aan te geven.