zondag 30 oktober 2011

24 november boekpresentatie


Op 24 november vindt de boekpresentatie van GEEN LES MEER plaats. Het programma is nog in de maak, maar aardig wordt het. Noteer het in ieder geval in je agenda. 24 november 19.00 uur te Leiden. Je bent van harte welkom! Locatie volgt later (is wel bekend, maar nog niet definitief bevestigd).

donderdag 20 oktober 2011

Onderwijsdiscussie in romanvorm

De discussies over het onderwijs zijn vaak retorisch en theoretisch van aard. De roman Geen les meer brengt de discussie juist heel dichtbij. Het gaat om de persoonlijke beleving van de meest nauw betrokken persoon: de docent. Wat ervaart hij? Welke gedachten komen in hem op? Hoe bepaalt hij zijn positie in een ingewikkelde strijd? 'Heel herkenbaar,' volgens een basisschooldocent. 'Een interessante en onderbelichte invalshoek,' aldus een hoogleraar. 'In de zorg gaat het er net zo aan toe,' meent een ziekenhuismedewerker. Rond 25 november vindt de boekpresentatie plaats. Op 2 december volgt er een interessante forumdiscussie.

woensdag 12 oktober 2011

Geen vakkennis in docentenopleiding

In de docentenopleiding voor zij-instromers werd geen vakkennis aangeleerd. 'Maar dat was ook niet nodig,’ meende Chantal. ‘Ik heb immers jarenlang in de kinderopvang gewerkt.’
‘Dat is waar,’ zei ik, om haar enthousiasme niet te temperen.
‘En bovendien heb ik al die kennis niet nodig in de lessen, hoor,’ zei ze. ‘Ik vertel ze natuurlijk wel over mijn ervaringen, maar theorie in hun kop stampen? Pfff.’ Ze trok een vies gezicht. ‘Ik vond het vroeger zelf ook afschuwelijk. En wat hebben studenten er nou aan? Het gaat het ene oor in en het andere uit. Ik leer ze liever hoe ze zelf informatie kunnen zoeken. Dat is veel beter. Veel leuker ook.’
‘Maar de fase van hun intellectuele ontwikkeling en hun referentiekader be-perken hun zoekgedrag behoorlijk,’ meende ik.
‘Eh … Hoe bedoel je?’
‘Nou…’ Ik dacht ingespannen na over een andere formulering. ‘Ik denk dat onze leerlingen, verkerend in de puberteit, de kennis en ervaring missen om te weten welke informatie werkelijk ter zake doet en betekenis heeft.’
‘Welnee,’ riep Chantal. ‘Je onderschat onze studenten, Hans, ze zijn nieuwsgierig, niet te geloven. Laat ze maar schuiven, dan vinden ze hun weg wel. En internet hebben ze aan hun zijde. Wat ze daar allemaal niet kunnen vinden, het is onvoorstelbaar, bijna alles wat ze willen weten, echt waar.’

Wie heeft nu eigenlijk gelijk?

maandag 3 oktober 2011

ROC een postmodern loopbaancentrum?


De bestuursvoorzitter van ROC Holland (uit Geen les meer) : 'Het nieuwe leren zal ons handelen fundamenteel veranderen. Niets zal zijn zoals het was. En dat is nodig, verzeker ik u. De digitalisering en globalisering van onze mondiale informatiemaatschappij vraagt om nieuwe competenties, om een andere attitude, van ons, van onze studenten, van de generaties die na ons komen. Vasthouden aan vroeger, betekent studenten kansen ontnemen. Wist u dat de halfwaardetijd van een beroepsinhoud nog maar drie jaar is?’

Hij pauzeerde en liet zijn blik langzaam over de eerste rijen gaan. ‘Ons huidige onderwijs voldoet op geen enkele wijze meer aan de eisen van deze tijd,’ vervolgde hij luider. ‘We moeten veranderen van een industriële diplomafabriek in een postmodern loopbaancentrum waarin onze studenten zich optimaal kunnen ontwikkelen tot competente kenniswerkers en mondiale wereldburgers die hun kansen volledig exploiteren. Life Long Learning, dát moet ons motto zijn.’

‘Een postmodern loopbaancentrum,’ herhaalde Leo. ‘Mijn hemel, dat die man zulke woorden durft uit te spreken. Wat een dwaze onzin!’

Of is Leo te negatief?