dinsdag 27 september 2011

Waarom moet alles leuk zijn?

‘Leuk, leuk, leuk! Waarom praten we niet over zinvol onderwijs. Vooruitkomen vraagt soms ook het afzien van activiteiten die in eerste instantie misschien minder aangenaam zijn.’

De nagestreefde leukheid is de tragiek van het huidige onderwijs. Van de onderwijskundigen. Van de bestuurders en managers. Of is de hoofdpersoon in Geen les meer te negatief?

maandag 19 september 2011

Geestelijke leegheid heerst

Het Nieuwe Leren leidt tot geestelijke richtingloosheid en houdt de leerlingen vast in hun kleine, benauwde leefwereld.

Of niet? Reageer!

Roman Geen les meer


Zestig procent van de beroepsbevolking in Nederland heeft een middelbare beroepsopleiding. Waar zo’n opleiding vroeger genoten werd op een overzichtelijke vakschool, zijn die inmiddels gefuseerd tot reusachtige Regionale Opleidingen Centra. Met alle problemen van dien.

Deze roman geeft een ontluisterend beeld van de gevolgen van de schaalvergrotingen, nieuwe managementcultuur en van boven opgelegde onderwijsvernieuwingen. Hoofdpersoon in het boek is een docent die loyaliteit en vakbekwaamheid hoog in het vaandel heeft. Ook hij moet mee doen met de onderwijsvernieuwing, er is geen ontkomen aan. Verbijsterd aanschouwt hij de gevolgen. Neutraal blijven is niet meer mogelijk. Uiteindelijk neemt hij stelling. En dat wordt hem niet in dank afgenomen. Geen les meer beschrijft de tragiek van het moderne onderwijs waarin managementtaal overheerst en iedereen zich ingraaft in zijn eigen waarheid. Ondanks alle goede bedoelingen, overheerst de lethargie en weet niemand de neerwaartse spiraal te doorbreken.

Heel herkenbaar schetst deze roman de gang van zaken op een ROC. Maar misschien beschrijft Geen les meerwel de problemen in ├ílle grote organisaties.

ISBN 97890 5452 241 6 – NUR 301
Ca. 240 pagina’s, ingenaaid
12,5 x 20 cm
Prijs: € 17,90
Verschijnt november 2011; volg het nieuws over onze boekpresentaties
Vormgeving: Myrthe Heuzinkveld

Bestel alvast